Våre utstillinger innendørs og museumsparken byr på flere aktiviteter, som gjør et museumsbesøk morsommere for de minste!

I Lekekroken kan barn og voksne bygge Briobaner i lange baner og legge ut på en reise i vår togsimulator.

     

I hovedutstillingen står en modell av lokomotivet «Urskog» som går i «Tertittoget». I lekelokomotivet kan alle barna gå inn i rollespill og være lokføreren som bestemmer hvor turen går denne gangen. Her er det fyr på kjelen, og husk å tute hver gang du passerer en planovergang!

Du kan også koble forskjellige strømkretser og få tingene til å snurre, lage lyd eller lyse, eller du kan prøve å heise deg selv opp.

  

Eller prøv å føre pinnen gjennom alle svinger uten å komme nær kobbertråden. Da stopper nemlig pila! Eller i virkeligligheten – de elektriske togene slutter å kjøre. Du kan også prøve deg som trafikkstyrer, – dvs. du legger kjøreveien for togene som kommer inn på stasjonen.

    

«På sporet» og «skattejakten» er to morsomme å oppdage hovedutstillingen. Oppgavearkene får man i museumsbutikken.
«På sporet» består av ti spørsmål og er mest for de barna som kan å lese. Her kan hele familien være med i jakten på svarene på spørsmålene.
«Skattejakten» er for alle barn, men her kan de barna som ikke kan å lese ennå, lede an. Det gjelder å kjenne igjen bilder fra utstillingen, og sammen med familien jakte på bokstaver. «Skattejakten» inne i utstillingen er kun tilgjengelig i vinterhalvåret.
Trekning om premier i begge oppgaver.

Om sommeren:

I museumsparken kan hele familien være med på orienteringsleken «Helgeløypa», og de yngste kan lede an i å finne postene.
Eller hele familien kan være med å finne svarene på oppgaven «Vogn 805» i vognhallen.
Oppgaveskjema for disse to aktivitetene i museumsparken fås i museumsbutikken.
Alle som leverer skjemaene i utfylt stand er med i trekning av premier når sommeren er slutt.

Activities for children

A corner of the exhibition has been turned into a large play area where children can play with Brio, draw, build and try the Microsoft Train simulator.

In the play area, children’s imagination can run free as they enjoy games and learning. We always welcome beautiful drawings to put on our wall.

At the small Leikvangen Station in the museum park, the whole family can enjoy a break. Remember to bring a picnic basket – and be sure to make time for both play and food. The children love a trip with the mini-train «Knertitten», and we hope the adults join in as well. In the station building, easy challenges and games are available for everyone to try. The train will leave when it suits you!

A large, beautiful museum park with vast expanses of grasslands encourages children to invent their own fun and games. There are hens at the Sonsveien watchman cottage.

Aktivitäten für die Kinder

In der Hauptausstellung bieten wir eine Spielecke, wo die Kleinen sich die ganze Zeit tummeln können.
Hier gibt es Holzbahnen von Brio und Papier und Malstifte. Und man kann mit dem Microsoft Trainsimulator «fahren».
Wir freuen uns über eine schöne Zeichnung oder ein Bild für unsere Wand.

Auf dem kleinen Bahnhof ”Leikvangen“ kann die Familie sich ausruhen. Denken Sie daran den Picknickkorb mitzubringen und nehmen Sie sich Zeit für Essen und Spielen. Die Kinder fahren gerne mit dem Minizug «Knertitten» und wir laden auch die Erwachsenen herzlich dazu ein! Im Bahnhofsgebäude werden lustige und einfache Spiele und Aufgaben angeboten. Hier können alle mitmachen. Der Zug fährt, wann Sie es wollen!

Ein großer, schöner Museumspark mit weiten Rasenflächen lädt zum Spielen ein.