Tertittoget og minitoget Knertitten er nå inne i sine siste, daglige kjøredager for sesongen.

Togene kjører til og med søndag 20. august.

Tertittoget kjører også 9.-10. september.

Minitoget Knertitten har ny rute disse siste dagene, og kjører som følger:

Torsdag: 11.00 – 12.00 + 14.00 – 15.00
Fredag: 11.00 – 12.00 + 14.00 – 15.00
Lørdag: 11.00 – 16.00
Søndag: 11.00 – 16.00

I stasjonens åpningstid kjører Knertitten på banen rundt stasjonen og Leikvangen er åpen for lek.