Siden 2008 er det blitt arrangert en helt unik festival på Norsk Jernbanemuseum.

For barn og unge
Det er en festival for barn og unge, og festivalens hovedmålsetning er å skape møteplasser for nordmenn og innvandrere. Det er jo nettopp hos de unge man må starte holdningsarbeidet for å skape tillitt, nysgjerrighet og åpenhet for nye kulturer og landsmenn. Kultur er en unik formidler av dette budskap, og en forebygger av fremmedfrykt og rasisme.

Både på forhånd og under festivalen er barnhager, skoleklasser, voksenopplæring, lag og foreninger viktige bidragsytere til å skape denne festivalen.

Se – høre – lukte – smake – føle
Med verksteder, konserter, forestillinger, utstillinger og eksotiske opplevelser, inviteres du til å ta toget ut i verden!
Opplev de ulike kulturers særpreg, kom i nærkontakt med artistene, delta i de ulike kunstformene. Alt ledes og framføres av dyktige artister og utøvere fra inn- og utland.

Tog – det er å reise!
Og hvorfor er festivalen på Norsk Jernbanemuseum? Vel, tog er et av flere transportmidler man bruker for å reise både ut og rundt omkring i verden. Derfor er Norsk Jernbanemuseums «Tertittog» det naturlige bindeleddet mellom de forskjellilge «verdener» man møter i museumsparken og bygningene. Museets utvidede tema utover det åpenbare; tog/jernbanevirksomhet, er reiser/det å reise.

Vær med å sette spor i verden og la verden sette spor i deg!

Det er gratis inngang begge dager.

Festivalens egne hjemmesider finner du her

Norsk Jernbanemuseums utstillinger og biblioteket i hovedbygningen og utstillingen «Mørke spor» er åpent begge dager, og det er også gratis inngang her disse to festivaldagene.

Click here to add your own text