Norsk Jernbanemuseum har egen museumspedagog som er museets kontaktperson i forhold til skoletilbudet.
Hun kan kontaktes på epost: ingvild.vollum@jernbanedirektoratet.no eller på telefon 40 44 88 80.

En alternativ læringsarena

Skoletilbudet tar utgangspunkt i både jernbanehistorien i Norge og realfag. Tilbudet er i samsvar med Kunnskapsløftet og har blant annet som mål å stimulere til økt interesse for matematikk og fysikk. Gjennom praktiske aktiviteter ønsker vi å gi elevene mestringsopplevelser som kan gi grunnlag for refleksjon og undring.
Det er utarbeidet en veiledning til de fleste oppleggene. Lærere kan be om å få tilsendt aktuelle veiledninger på e-post for å kunne vurdere om tilbudet er aktuelt for deres elevgruppe.
Et godt samarbeid mellom skole og museum og et for- og etterarbeid i klassen vil øke læringsutbyttet av et museumsbesøk.

Togleik på Leikvangen (1.-3. trinn)

Tilbys vår og høst, varer ca. 2 timer, maks. 36 elever.

Leikvangen stasjon er en stasjonsbygning på Knertittbanen. Den er tilpasset barn i størrelse, og gir mulighet til lek og læring. I 1.etasje er det billettkontor med billetter og penger, samt venterom med rutetabell og analog klokke. Stasjonsmesterleiligheten i 2.etasje inneholder to rom med leker og spill.
Når vi har besøk fra skoler kjører minitoget Knertitten på banen sin rundt stasjonen.
I området rundt banen er det satt opp en matematikksti med tre stasjoner. Elevene går i grupper på inntil seks elever, sammen med en voksen.
Tilbudet foregår utendørs i museumsparken og elevene må kle seg etter været.

Briste eller bære – trekanter og buer i brobygging (4.- 7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 2,5 timer, maks. 32 elever.

Trekanter og buer brukt i bærende konstruksjoner som broer er tema i disse to aktivitetene. Vi har to forskjellige byggesett i tre som elevene parvis setter sammen til en 60 cm lang modell av en fagverksbro og en 70 cm lang hvelvbro. Byggeveiledningene er digitale med foto og korte instruksjoner.

Bit for bit – former og figurer i 2D og 3D (4.-7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 2,5 timer, maks. 32 elever.

Vi har mangekanter i farga plexiglass som vi bruker til tesselering. Elevene samarbeider i par med å gjenkjenne, sortere, beskrive og plassere formene i sammensatte figurer. Oppgavene presenteres på PC. Elevene lager også tesseleringer etter egen fantasi.
Ved hjelp av foto på skjerm, ferdigbygde modeller og Jovo-brikker bygger elevene de fem platonske legemene: tetraeder, terning, oktaeder, dodekaeder og ikosaeder.

Mekanisk verksted (5.- 7.trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 2,5 time, maks. 32 elever.

Elevene følger en digital brukerveiledning for å bygge en heisekran i metall. Elevene får en introduksjon til de mekaniske begrepene sveiv, aksling, trinse og tannhjul, før de selv skal forsøke å forklare heisekrans mekaniske overføringer. Læringsprogrammet er en fin introduksjon til tema mekaniske leker.

På sporet (5.- 7.trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 2,5 time, maks 32 elever.

På sporet er en temaløype i hovedutstillingen vår, som består av ti spørsmålsark. Elevene må utforske utstillingen for å finne spørsmålsarkene, og benytte seg av filmer, informasjonsplakater eller objekter for å svare på de ulike oppgavene. Gjennom temaløypa får elevene et innblikk i norsk jernbanehistorie og de får trening i å innhente informasjon fra ulike kilder.