Norsk Jernbanemuseum har egen museumspedagog som er museets kontaktperson i forhold til skoletilbudet.
Hun kan kontaktes på epost: ingvild.vollum@jernbanedirektoratet.no eller på telefon 40 44 88 80.

En alternativ læringsarena

Skoletilbudet tar utgangspunkt i både jernbanehistorien i Norge og realfag. Tilbudet er i samsvar med Kunnskapsløftet og har blant annet som mål å stimulere til økt interesse for matematikk og fysikk. Gjennom praktiske aktiviteter ønsker vi å gi elevene mestringsopplevelser som kan gi grunnlag for refleksjon og undring.
Det er utarbeidet en veiledning til de fleste oppleggene. Lærere kan be om å få tilsendt aktuelle veiledninger på e-post for å kunne vurdere om tilbudet er aktuelt for deres elevgruppe.
Et godt samarbeid mellom skole og museum og et for- og etterarbeid i klassen vil øke læringsutbyttet av et museumsbesøk.

Togleik på Leikvangen (1.-3. trinn)

Tilbys vår og høst, varer ca. 2 timer, maks. 36 elever.

Leikvangen stasjon er en stasjonsbygning på Knertittbanen. Den er tilpasset barn i størrelse, og gir mulighet til lek og læring. I 1.etasje er det billettkontor med billetter og penger, samt venterom med rutetabell og analog klokke. Stasjonsmesterleiligheten i 2.etasje inneholder to rom med leker og spill.
Når vi har besøk fra skoler kjører minitoget Knertitten på banen sin rundt stasjonen.
I området rundt banen er det satt opp en matematikksti med tre stasjoner. Elevene går i grupper på inntil seks elever, sammen med en voksen.
Tilbudet foregår utendørs i museumsparken og elevene må kle seg etter været.

Briste eller bære – trekanter og buer i brobygging (4.- 7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 3 timer, maks. 32 elever.

Undervisningsopplegget tar for seg trekanter og buer som bærende elementer i broer. To og to elever jobber sammen for å montere en 60 cm lang modell av en fagverksbro og en 70 cm lang hvelvbro. Besøket avsluttes med en uhøytidelig quiz, hvor vi kårer dagens bromestere.

Bit for bit – former og figurer i 2D og 3D (3.-7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 2 timer, maks. 32 elever.

Vi har mangekanter i farga plexiglass som vi bruker til tesselering. Elevene samarbeider i par med å gjenkjenne, sortere, beskrive og plassere formene i sammensatte figurer. Oppgavene presenteres på PC. Elevene lager også tesseleringer etter egen fantasi.
Ved hjelp av foto på skjerm, ferdigbygde modeller og Jovo-brikker bygger elevene de fem platonske legemene: tetraeder, terning, oktaeder, dodekaeder og ikosaeder.

På sporet (5.- 7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 2,5 time, maks 32 elever.

På sporet er en temaløype i hovedutstillingen vår, som består av ti spørsmålsark. Elevene må utforske utstillingen for å finne spørsmålsarkene, og benytte seg av filmer, informasjonsplakater eller objekter for å svare på de ulike oppgavene. Gjennom temaløypa får elevene et innblikk i norsk jernbanehistorie og de får trening i å innhente informasjon fra ulike kilder.

Mekanisk verksted (6.- 7. trinn)

Tilbys september-april, varer ca. 2,5 time, maks. 30 elever.

Elevene følger en digital brukerveiledning for å bygge en heisekran i metall. Elevene får en introduksjon til de mekaniske begrepene sveiv, aksling, trinse og tannhjul, før de selv skal forsøke å forklare heisekrans mekaniske overføringer. Læringsprogrammet er en fin introduksjon til tema mekaniske leker.

Roboter og matematikk (6. – 7. trinn)

Tilbys september – april, varer ca. 2,5 time, maks. 30 elever.

Undervisningsopplegget tar for seg grunnleggende programmering av LEGO Mindstorms EV3. Elevene jobber sammen i grupper på 2 eller 3. Gruppene får utdelt hvert sitt nettbrett, en robot, et målebånd og en kalkulator, som de bruker for å løse ulike matematiske oppgaver.