I hovedbygningen og ute i parken og i to haller i parken finnes et utvalg rullende materiell fra tidligere tiders jernbanedrift i Norge, både fra Statsbanene og noen av privatbanene. Utstilt materiell på museet spenner over tidsperioden 1861 til 1960. De to eldste lokomotivene er nr. 16 og 17. Nr.17, «Caroline», er i driftsklar stand og sees på annonserte kjøredager i Karéttoget – vårt historiske tog med materiell fra 1800-tallet.

Fra 1862 begynte man å bygge smalsporede statsbaner i Norge, slik at vi etter hvert fikk 1055 kilometer med slike baner rundt om i landet. Fra 1892 til 1908 ble det anlagt en del privatbaner med ulike smale sporvidder. Museet har et lite utvalg lokomotiver og vogner fra NSBs smalsportid og noen få fra de private banene. Tertittoget, som kjører i parken om sommeren, har materiell både fra Urskog-Hølandsbanen og Nesttun-Osbanen.

Museet har utstilt et utvalg personvogner bygget mellom 1861 og 1932. En 4. klassevogn fra Norsk Hoved-Jernbanes åpning i 1854 representerer det tarveligste noensinne tilbudt de reisende. Kongevognene derimot, representerer andre enden av skalaen, selv om norske kongevogner er enkle sammenlignet med hva man finner på museer andre steder i verden.

Museet eier mange godsvogner hvorav kun et par er vist på området. Museets eldste restaurerte godsvogn er fra 1889 og går i Karéttoget.

Museet har forskjellige typer skinnegående inspeksjonsbiler og arbeidsmaskiner. Noen få av disse er utstilt. Selv en gammel Volvo lastebil finnes i samlingen, men vises kun på spesielle temadager.

Norsk Jernbanemuseum eier langt flere materiellenheter enn de som er utstilt. Mye materiell står lagret rundt omkring i landet, mens andre enheter disponeres av museumsbanene, Norsk Jernbaneklubb og andre foreninger. Disse kan fra tid til annen ses i veterantog på det nasjonale jernbanenettet.

For å søke i foto-/gjenstandsdatabasen klikk her.

Klikk på disse lenkene for å se det rullende materiellet i våre samlinger. Lenkene oppdateres kontinuerlig.

Damplokomotiver

Diesellokomotiver

Elektriske lokomotiver

Motorvogner

Personvogner

Godsvogner

Internmateriell