Reglement for utstillere

1. Reglementet gjelder arrangementet ”Modelljernbanemesse” ved Norsk jernbanemuseum (NJM) på Hamar, som finner sted 4.-5. november 2017. Åpningstiden begge dager er 10.00-16.00. (kan bli endret)

2. Det er ingen påmeldingsavgift, og det tas ingen standleie.

3. Påmeldingsfristen er 1. oktober 2017.

4. Ingen påmelding blir registrert før påmeldingsskjemaet foreligger i utfylt stand. Du finner skjemaet her: Påmeldingsskjema MJ-messa 2017 eller du kan ta kontakt med oss og få tilsendt skjema på epost. Skjema skannes og sendes tilbake til oss på post@norsk-jernbanemuseum.no
Påmeldingen er bindende. Ufullstendige utfylte skjema vil ikke bli registrert.

5. Med forbehold om fulltegning. Dersom det skulle bli stor interesse for arrangementet, forbeholder NJM seg retten til å fordele plass etter prinsippet ”først til mølla”.

6. Framleie av stand er ikke tillatt. Kun utstillere som er forhåndspåmeldt har rett til å delta på messen.

7. NJM har bord og stoler. Bestilling av dette må påføres bestillingsskjema. Vi kan ikke garantere at vi klarer å skaffe bord hvis dette ikke er bestilt på forhånd.

8. Bestilling av strømbehov må også påføres bestillingskjema. Utstiller må selv sørge for skjøteledninger. Det er kun mulighet for 230 V strømuttak.

9. Evt. oppheng av plakater, bilder, etc. må avtales med NJM.

10. Utstiller er ansvarlig for skader som han/hun påfører bygning, innredning, utstillinger, anlegg og personer. Utstiller må følge de direktiver og retningslinjer som NJM pålegger, og godta de endringer og omplasseringer som NJM til enhver tid finner nødvendig.

11. Opprigg: Det vil være anledning til opprigg fredag 3. november fra kl. 15.00 til kl. 22.00 og lørdag fra kl. 08.00. All opprigg må være ferdig innen kl. 09.45 lørdag.

12. Nedrigg starter ikke før museet har stengt dørene kl. 16.00 søndag 5. november.

13. NJM vil ha personale til stede hele arrangementsperioden, samt under riggeperiodene. NJM påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstiller må selv sørge for nødvendige forsikringer.

14. Utstiller må selv sørge for transport, montering, demontering, pakking og bortkjøring av sine varer og sitt dekorasjonsmateriell.

15. Arrangøren besørger vanlig daglig renhold av stand- og publikumsarealer.