Norsk Jernbanemuseum har det faglige ansvar for gjenstander og utstillingen ved Stiftinga Rallarmuseet på Finse. En ny utstilling åpnet i 2009 i forbindelse med Bergensbanens 100-års jubileum. Utstillingen fullføres i 2010.

”Norges fremtids gjennombrudd” ble det sagt og sunget da Bergensbanen sto ferdig i 1909. Landets til da største statlige byggearbeid var endelig avsluttet etter mange år. Gleden over at resten av landet endelig var knyttet til Bergen var enorm, og landet hadde virkelig god grunn til å feire seg sjøl.

Byggingen var et nesten uoverkommelig oppdrag med mange motstandere, utført av nytenkende og dyktige ingeniører og arbeidsvante rallarer. Helårsarbeid i høgfjellet med elektriske boremaskiner satte en ny standard for anleggsarbeid i Norge. Det samme gjorde lønns- og kostforholdene for anleggsarbeiderne.

Etter at banen kom i drift, har snørydding vinterstid langs høgfjellsstrekningen vært en mannskapskrevende oppgave som fremdeles gir denne banen andre utfordringer. Banen, som går fra fjord til vidde, omgitt av vinterlige forhold store deler av året, er tillagt en symbolverdi alle andre jernbanestrekninger kan misunne den. 

Utstillingene på Rallarmuseet handler både om anleggsarbeidet og snøryddingen i årene etter. Sammen med ei autentisk rallarbrakke og smie, filmklipp fra hundre års drift, samt gamle og nye rallarviser gir utstillingen et levende bilde på livet langs banen.

Museet holder til i østre lokomotivstall på Finse. Rallarmuseet eier også Fagernut vokterbolig som ligger langs Rallarveien.

For mer informasjon: Rallarmuseets nettsider