Hjem / Home

Aktuelt

Throndhjem–Støren Jernbane 150 år – jubileumstur lørdag 16. august

Den 5. august 1864 åpnet Norges 4. jernbanestrekning; Throndhjem-Støren Jernbane (Størenbanen). Lørdag 16. august skal det være en markering av 150-års jubileet for denne banen. Jernbaneverket og NSB i samarbeid med kommuner og lokale aktører står for arrangementet, og blant annet skal Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum kjøre jubileumstoget fra Trondheim til Støren. Det vil være museets […]

Juli 2005 – Nye Hvalstad stasjonsbygning

  Foto JMF15802 – Nye Hvalstad stasjonsbygning I år blir det nye dobbeltsporet mellom Sandvika og Asker ferdig. For 90 år siden var Drammenbanen under omlegging fra smalspor til normalspor, samtidig som byggingen av dobbeltspor var i gang mellom Vestbanen og Sandvika. Det skulle heller ikke gå mange år før banen var elektrifisert. Strekningen fra […]

Museets åpningstid

Tirsdag-lørdag kl. 11.00-15.00 og søndag kl. 11.00-16.00.
Biblioteket er åpent tirsdag-onsdag-torsdag 10.30-14.30. Ring gjerne før du planlegger et besøk til biblioteket. Biblioteket er åpent under Barnas dag og Modelljernbanemessen.

Arrangementer

BARNAS DAG søndag 22. oktober. Biblioteket er åpent.

Leke- og byggehelg lørdag 21. og søndag 22. oktober

MODELLJERNBANEMESSA lørdag 4. og søndag 5. november. Biblioteket er åpent. Disse utstillerne kommer!

Leke- og byggehelg lørdag 18. og søndag 19. november

Leke- og byggehelg lørdag 2. og søndag 3. desember.

Deler av arrangementsprogrammet for 2018 vil kunngjøres rundt årsskiftet.

Det eneste som er klart på dato i 2018 er Jernbanehistorisk dag. Dagen finner sted lørdag 27. januar 2018. Møtet begynner kl. 09.30 og varer til ca. 15.30. Hvilke foredrag det blir jobbes det med og dette blir kunngjort når det er klart. Deltakelse koster kr 150,-, som inkl. lunsj. Av hensyn til plass og lunsj må man melde seg på og frist for dette er 23. januar.

Parkering, handicaptoalett. Hovedutstillingen er tilgjengelig for rullestolbrukere og fysisk funksjonshemmede. Museet er tilgengelig for blinde og svaksynte i den forstand at de kan komme nær på lokomotiver og vogner og ta på de.  Tilgang i stasjonsbygninger, lokomotivhaller og Tertittoget er ikke tilpasset rullestolbrukere.

Accessibility for the disabled
Handicap parking. Disabled toilet available. The main exhibition is accessible for wheelchair users and the disabled. Furthermore, the museum is accessible for the blind and visually impaired in the sense that it is possible to get close to and touch the locomotives and carriages. Station buildings, locomotive halls and Tertittoget do not offer wheelchair access.

Behindertengerechte Ausstattung
Handicap Parkplatz. Behindertengerechte WC. Die Hauptausstellung ist für Rollstuhlfahrer und Körperbehinderte zugänglich. Das Museum ist in der Weise für Blinde und Sehbehinderte eingerichtet, dass sie dicht an die Lokomotiven und Wagen herantreten und diese berühren können. Die Eingänge zu den Bahnhofsgebäuden, zu den Lokomotivenhallen und der Einstieg zum Tertittoget sind nicht rollstuhlgerecht.

 Vi har teleslynge i resepsjonen. / We have an audio induction loop in our reception desk / Wir haben eine induktive Höranlage an der Rezeption.

Vi har også Flexisound mottaker/hodetelefoner som kan lånes ut i forbindelse med omvisning.

Welcome to the Norwegian Railway Museum – a journey worth!

Welcome to the website of the Norwegian Railway Museum. We hope you are able to come and visit us in Hamar as well!

The museum enjoys a beautiful location by lake Mjøsa, north of Hamar town centre. In addition to modern, indoor exhibitions, the museum has a large museum park featuring various railway buildings and track systems. During summer, a narrow-gauge train operates in the park.

The main building comprises a large library with railway literature and a photo collection.

Willkommen in Norwegisches Eisenbahnmuseum – eine Reise wert!

Willkommen zur Website des Norwegischen Eisenbahnmuseums. Wir hoffen, Sie bei uns in Hamar begrüßen zu dürfen!

Das Museum genießt eine herrliche Lage an der Mjøsa, nördlich des Stadtzentrums von Hamar. Außer seinen modernen Ausstellungen in den Innenräumen des Museums bietet das Museum auch einen weitläufigen Freilichtmuseumspark mit verschiedenen Bahnhofsgebäuden und Gleissystemen. Im Sommer wird auch eine Schmalspurbahn auf dem Gelände betrieben.

Im Hauptgebäude gibt es auch eine große Bibliothek mit Eisenbahnliteratur und einer Fotosammlung.

Hier gibt es alles, was das Eisenbahnerherz höher schlagen lässt!

Midlertidige sider

Vi jobber med å få på plass helt nye nettsider, og har opprettet midlertidige sider inntil vi får på plass helt nye. Derfor er ikke alle funksjoner, som f.eks. nettbutikk her.

Er det noe du ikke finner, eller lurer på noe, ta kontakt med oss

Under construction

We are planning to build a brand new website. Therefore we have built a temporary website untill our new site is up and going during 2017/18.

Please contact us, if you need more information.

Museumsbutikken

Museumsbutikken vår er ikke tilgjengelig på disse midlertidige sidene foreløpig. Vi håper å få på plass en midlertidig versjon om ikke altfor lenge, hvis ikke vil den være på plass igjen når våre nye nettsider er oppe og går. Hvis du ønsker å se en oversikt over de bøker, DVD’er og andre artikler vi har til salgs, så ta kontakt med oss og vi kan sende deg en liste.
Ta kontakt med oss!