Jernbanemuseets Venner

Sonsveien banevokterbolig

Jernbanemuseets Venner støtter Norsk Jernbanemuseum og arbeider for å skaffe museet midler til fortsatt vekst. Vi er landets største
forening for jernbaneinteresserte, og medlemskontingenten brukes til å støtte ulike prosjekter ved museet, spesielt prosjekter museet ikke finner midler til innenfor eget budsjett. Vår uttalte ambisjon er «å sette prikken over i’en» i museets samlinger.

Primært går vår støtte til økning og restaurering av museets samlinger. Vårt mest synlige bidrag til museet er Sonsveien vokterbolig som ble demontert, flyttet og gjenoppført på museet for foreningens midler.

Fra midt på 1980-tallet har vi arbeidet med å finansiere istandsettelse og komplettering av museets karéttog. «Caroline», et damplokomotiv bygget av selveste Robert Stephenson i 1861, har fått et nytt og meningsfylt liv takket være oss. Det samme har en rekke vogner fra 1880- og 1890-årene, alle restaurert med nennsom hånd. Karéttoget brukes ved utvalgte anledninger, hvor man kan bli med og oppleve hvordan det var å reise med tog på slutten av 1800-tallet.

Nr. 17 – Caroline, og hennes karétvogner utgjør Karéttoget.

Medlemsskap

Det koster kr 250,- pr. år å være medlem. Er du medlem av Norsk Jernbaneklubb er kontingenten kr 200,- pr. år. Som medlem av Jernbanemuseets Venner får du følgende fordeler:

  • Medlem kommer gratis inn på Norsk Jernbanemuseum hele året.
  • Du mottar gratis Norsk Jernbanemuseums årbok, en leseverdig bok som inneholder flere historiske artikler, og som ikke finnes i vanlig salg.
  • Du får gratis adgang til jernbanemuséene i Gävle i Sverige, Odense i Danmark og Hyvinge/Hyvinkää i Finland.
  • Og ikke minst, du bidrar til å ta vare på jernbanens historie i Norge.

JMV prisordning

Årsmøtet bestemte på sitt møte i mars, at det er ønskelig å gjøre endringer i pris- og stipendordningen.

De senere år har det vært liten interesse for ordningen, og venneforeningen har mottatt få eller ingen søknader eller forslag. Fra 2016 vil styret i venneforeningen gjøre innstillingen av en kandidat til en pris i samråd med museet. Det gjøres også endring i beløpet hvor det nå kan bevilges inntil kr 25.000,- til kandidaten (har vært kr 10.000,-)

Årbøker til salgs

Årboken er en årlig publikasjon som kun fås med medlemsskap i venneforeningen.
Men vi har noen ekstra igjen av tidligere årganger. Bøker fra 2014, 2015, 2016 selges for kr 160,-.  Porto kommer i tillegg til prisen.
Ta kontakt med oss: Epost: post@norsk-jernbanemuseum.no eller telefon: 40 44 88 80.

Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøtet, lørdag 11. mars kl. 12.00