Biblioteket er et spesialbibliotek for norsk jernbanevirksomhet og kultur. Biblioteket er åpent for alle interesserte og mottar henvendelser og besøk fra hele landet og utlandet. Biblioteket har fine lokaler i 2.etg. i hovedbygget.

Utlån fra samlingen er begrenset.

I biblioteket kan du

 • Bruke «lesesalplassene».
 • Sette deg ned i en god stol og se på tidsskrifter.
 • Søke i bibliotekets samling med lenker til andre aktuelle baser/kilder.
 • Søke i museets samlinger av gjenstander og fotos.
 • Sette deg godt til rette og se på en «jernbanevideo».
 • Benytte deg av kopimaskin.
 • … og ta deg en kopp kaffe/te.

Norsk Jernbanehistorisk samling
består av dokumenter om jernbanehistorie, banestrekninger, stasjoner, arkitektur, rullende materiell, anleggsarbeid, ansatte i jernbanen m.m. Samlingen omfatter:

 • Bøker
 • Jernbanetidsskrifter/aviser
 • Årbøker
 • Årsmeldinger
 • Publikasjoner av og om NSB og Jernbaneverket
 • Statistikk og driftsberetninger
 • Stortingsforhandlinger vedrørende jernbanen
 • Rutebøker
 • Intervjuer og opplysninger om jernbanefolk/NSB-ansatte
 • Avisutklipp
 • Brosjyrer
 • Tegninger

Tidsskriftsamlingen omfatter:

 • Abonnement på ca. 100 tidsskrifter knyttet opp mot jernbane og museumsvirksomhet.
 • Samling av eldre norske og utenlandske jernbanetidsskrifter