1851 

Anleggsstart av Norsk Hoved-Jernbane (NHJ) 8. august.

1853

Telegrafen bygges ut langs NHJ. Første telegram i Norge sendt 19. desember fra Strømmen til Christiania.

1854   

Norsk Hoved-Jernbane, Christiania-Eidsvold, åpnet 1. september 1854.

1858

Carl Abraham Pihl (1825-1897) blir ansatt som sjef for Statens Jernbaneanleggs hovedkontor. Pihl utviklet det "smalsporede system" for norske forhold, og høstet stor internasjonal anerkjennelse for sitt pionerarbeid på dette fagfeltet.

1861

Første norskproduserte lokomotiv "Trønderen". Bygget på spekulasjon av "Fabriken ved Nidelven" i Trondheim.

1862

Hamar-Grundsetbanen åpnet 23. juni. Verdens første lokomotivdrevne bane med sporvidde 3’6" (
1067 mm). Var landets første statsbane.


 

Kongsvingerbanen åpnet 3. oktober

1864

Trondhjem-Størenbanen åpnet 5. august. Sporvidde
1067 mm.

1868

Drammen-Randsfjordbanen åpnet 12. oktober. Sporvidde
1067 mm.

1871

Grundset-Aamodtbanen åpnet til Rena 23. oktober.


 

Drammen-Randsfjordbanens sidelinje til Kongsberg åpnet 9. november.

1872

Christiania-Drammenbanen åpnet 7. oktober. Sporvidde
1067 mm.


 

Drammen-Randsfjordbanens sidelinje til Krøderen åpnet 28. november. Sporvidde
1067 mm.

1877

Rørosbanen (Støren-Aamodtbanen) åpnet 13. oktober. Sporvidde
1067 mm.

1878

Stavanger-Egersund (Jærbanen) åpnet 27. februar. Sporvidde
1067 mm.

1879

Smaalensbanen (Østfoldbanen) åpnet 18. juli.

1880

Eidsvold-Hamarbanen åpnet 11. oktober.

1881

Jarlsbergbanen (Vestfoldbanen) åpnet Drammen-Larvik 13. oktober. Skoppum-Horten åpnet samme dato. Begge sporvidde
1067 mm.

1882

Meråkerbanen (Trondheim-Riksgrensen) åpnet 22. juli.


 

Jarlsbergbanen Larvik-Skien åpnet 23. november. Sporvidde
1067 mm.


 

Østre linje (Ski-Sarpsborg) åpnet 24. november.

1883

Vossebanen åpnet 11. juli uten seremoniell åpningsfest grunnet riksrettsaken.

1884

Ny fellesstasjon for Rørosbanen og Meråkerbanen åpnet på Brattøra i Trondheim i juni.

1893

Kongsvinger-Flisenbanen åpnet 1. november.


 

Nylands Værksted bygget det første norskbygde lokomotiv siden 1861.

1894

Hamar-Selbanen åpnet til Tretten 25. september.

1895

Jarlsbergbanens sidelinje Eidanger-Brevik åpnet 15. oktober. Sporvidde
1067 mm.

1896

Norsk Jernbanemuseum etablert på Hamar stasjon.


 

Hamar-Selbanen åpnet til Otta 29. oktober. Fra da av ble banen benevnt Eidsvold-Ottabanen (EOB).


 

Setesdalsbanen (Kristiansand-Byglandsfjord) åpnet 25. november. Sporvidde
1067 mm.

1892-1908

Følgende privat baner ble bygget:

* Sulitjelmabanen åpnet 13. oktober 1892. Sporvidde
750 mm.
* Nesttun-Os åpnet 1. juli 1894. Sporvidde
750 mm.
* Urskogbanen åpnet 14. november 1896. Sporvidde
750 mm.
* Lillesand-Faksvann åpnet 14. juni 1896. Sporvidde
1067 mm.
* Hølandsbanen åpnet 15. desember 1898. Sporvidde
750 mm. Selskapene slått sammen til Urskog-Hølandsbanen fra samme dato.
* Tønsberg-Eidsfossbanen åpnet 18. oktober 1901. Sporvidde
1067 mm.
* Holmestrand-Vittingfossbanen åpnet 1. oktober 1902. Sporvidde
1067 mm.
* Lierbanen åpnet 17. juli 1904. Sporvidde
1067 mm.
* Grimstad-Frolandbanen åpnet 14. september 1907. Sporvidde
1067 mm
* Thamshavnbanen åpnet 10. juli 1908. Sporvidde
1000 mm. Elektrisk drift.

1898

Bergensbanen vedtatt bygget som normalsporet bane av Stortinget. Dette anses som dødsstøtet for det norske smalsporet.

1900

Gjøvikbanen (Grefsen-Røykenvik) åpnet 18. desember.

1901

Hamar Jernstøperi & Mekaniske Verksted og Thunes Mekaniske Værksted bygget sine første lokomotiver.

1902

Hell-Levanger åpnet 27. oktober.


 

Ofotbanen åpnet 15. november.

1904

Flekkefjordbanen åpnet 31. oktober. Sporvidde
1067 mm.


 

Levanger-Verdal åpnet 1. november.


 

Bergen-Vossebanen ombygget til normalspor.

1905

Verdal-Sunnan åpnet 14. november.

1906

Valdresbanen Eina-Fagernes (privatbane) åpnet 29. september etter delåpninger i 1902, 1903 og 1905.

1907

Offisiell sammenknytning av Bergensbanen ved Ustaoset 9. oktober.

1908

Rjukanbanen (Notodden-Rjukan, inkl. jernbaneferge) åpnet 9. august. Normalspor og elektrisk drift.

1909

Offisiell åpning av Bergensbanen 27. november.


 

Randsfjordbanen med sidelinjer ombygget til normalspor.

1910

Flisa-Elverum åpnet 3. desember.

1910-1913

Arendal-Treungen åpnet 14. desember etter delåpning til Åmli i 1910. Sporvidde
1067 mm.

1913

Otta-Dombås åpnet 5. desember.


 

Anleggstart på ombyggingen av Kristiania-Drammenbanen til normalspor.

1915

Sulitjelmabanen ombygget til
1067 mm sporvidde og forlenget fra Hellarmo til Sulitjelma.

1917

Bratsbergbanen (Notodden-Skien) åpnet 17. desember. Normalspor.

1920

Sørlandsbanens delstrekning Kongsberg-Hjuksebø åpnet 9. februar.

1921

Dovrebanen åpnet 17. september.

1922

Drammenbanen ferdig ombygget fra smalt til bredt spor. Elektrisk drift fra 26. november. Dobbeltspor Oslo V-Sandvika fra samme dato.

1923

Ofotbanen ferdig elektrifisert. Elektrisk drift fra 10. juli.

1924

Raumabanen åpnet 29. november.

1924

Ganddal-Ålgård åpnet 20. desember. Siste nye smalsporbane.

1926

Sperillbanen åpnet Hen-Sperillen 31. juli.


 

Nordlandsbanen åpnet Sunnan-Snåsa 30. oktober

1927

Numedalsbanen åpnet Kongsberg-Rødberg 19. november.


 

Sørlandsbanens delstrekning Nordagutu-Neslandsvatn og Kragerøbanen åpnet 1. desember.

1929

Nordlandsbanen åpnet Snåsa-Grong 30. november

1933

Namsosbanen åpnet Grong-Namsos 1. november

1935

Lokomotiv nr. 463 "Dovregubben" levert. Første lokomotiv av i alt sju. Bygget av Thunes Mekaniske Verksted og Krupp i perioden 1935-1941. Siste damplokomotivutvikling.

1938

Sørlandsbanen til Kristiansand åpnet 21. juni.

1941

Første normalsportog Støren-Koppang 5. august. Dermed var Rørosbanen lagt om fra smalspor til normalspor.

1940-45

Nordlandsbanen ferdig til Mosjøen 5. juli 1940. Nordlandsbanen bygget videre nordover av tyskerne og åpnet frem til Dunderland i løpet av krigsårene. Anleggsvirksomheten over Saltfjellet og på deler av strekningen Fauske-Narvik utført av krigsfanger fram til 8. mai 1945.

1949

Elektrisk drift til Kristiansand 1. juni.


 

Vestfoldbanen (Drammen-Larvik) ombygget til normalspor. Åpnet 3. oktober. Siste smalsporbane som ble ombygget.

1957

Sulitjelmabanens siste delstrekning Ågifjellet-Finneid åpnet 14. juni.

1962

Nordlandsbanen åpnet fram til Bodø 7. juni.


 

NSBs siste smalsporbane, Setesdalsbanen, nedlagt 2. september.

1970

NSBs siste damplokomotiver tatt ut av trafikk.

1980

Oslotunnelen åpnet 30. mai.

1987

Oslo S offisielt åpnet 12. februar.

1993-99

Store utbedringer på Bergensbanen med Finsetunnelen og Gråskallen tunnel og mange linjeutrettinger på høyfjellsstrekningen.

1995-2001

Ny dobbeltsporet Vestfoldbane forbi Sande.

1996

Ny dobbeltsporet Østfoldbane mellom Ski og Sandbukta. Neste etappe av den nye Østfoldbanen ferdig i 2000 med dobbeltspor mellom Rygge og Haug.

1998

Gardermobanen (Lillestrøm-Eidsvoll) åpnet 27. september.

1999

Gardermobanen fullført med åpningen av "Romeriksporten" 1. august.

2005

Første etappe av Askerbanen åpnet: ny dobbeltsporet bane mellom Sandvika og Asker. Arbeidet fortsetter mot Lysaker, hvor en ombygd stasjon ble tatt i bruk i 2009.

2009

Dobbeltspor åpnet mellom Sandnes og Stavanger.

Og historien fortsetter ……