Vi ønsker velkommen til en ny modelljernbanemesse også i 2018.

Datoene er lørdag 3. og søndag 4. november.

Innholdet i messen vil følge samme lest som tidligere;

* Salg av av nytt og brukt MJ- materiell
* Utstillinger
* Anlegg i drift
* MJ-anlegg som barn får prøve
* Foredrag
* Biblioteket er åpent
* Kaffesalg

For utstillere:

Utstillere kan allerede nå melde seg på. Dette gjøres pr. epost til: mette.larsen@jernbanedirektoratet.no.
Det er ingen påmeldings- eller deltakeravgift. Påmeldingsfrist er 1. oktober.

For mer info: tel. +47 45 87 66 88

Se også denne  -filmen fra Modelljernbanemessa 2015, laget av Ørjan Bekkevold:

Bilder fra tidligere messer – alle foto: Mette Larsen.