Norsk Jernbanemuseums historiske tog er ett av verdens eldste, mest komplette og kjørbare veterantog. I 1988 lanserte Jernbanemuseets Venner ideen om å restaurere et karéttog. Etter seks års restaurering ble lokomotivet «Caroline» fyrt opp våren 1996 – klart til museets 100-års jubileum. Lokomotivets utseende og togets tekniske utstyr i dag er fra perioden 1900-10.

Siden 1996 har toget vært i drift med årlige turer til Elverum, samt noen avstikkere til Eidsvoll/Lillestrøm i 2004, Kongsvinger i 2004, Flisa i 2010 og kjørt Lillestrøm-Kongsvinger i 2012. Toget har også gjort gjestevisitt ved Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Karéttoget kjører som regel tre turer hvert år. Turene går fra Hamar til Elverum og tilbake.

NB! For tiden er toget ikke i drift da vi må få nytt sikkerhetssertifikat og lisens for å kjøre. Vi håper å kunne kjøre i juni og august.

Følg med på Facebooksiden vår eller nyhetsiden her på nettsiden for når vi kjører neste tur med Karéttoget.

En reise med Karéttoget (bildespill)
Vil du vite mer om lokomotiv nr 17 – Caroline og hennes vogner, klikk her

Kommer snart

Øyvind Dølplads

Foto: Øyvind Dølplads