Innsamlingen av gjenstander til vårt museum startet i 1896 og har pågått i over hundre år.

Samlingen er meget variert og omfatter alt fra store lokomotiver og bygninger til knapper og jernbanebilletter. Bare en liten del av samlingen vises i de faste utstillingene.

Samlingen av rullende materiell omfatter:

  • damplokomotiver
  • elektriske lokomotiver
  • diesellokomotiver
  • motorvogner
  • lastetraktorer
  • skinnebiler
  • personvogner
  • godsvogner
  • og annet skinnegående materiell.

Mye av dette er deponert ved andre museer og museumsbaner.

Store deler av samlingen er registrert i vår database. Dataregistrering og gjenstandsfotografering pågår kontinuerlig.
For å søke i databasen klikk her.

Norsk Jernbanemuseum er takknemlig for gaver og avleveringer som kan komplettere gjenstandssamlingen.