Oppføringer av webredaktor

Pinsen 2017 ved Norsk jernbanemuseum

Pinseaften (3. juni) og 1. pinsedag (4. juni) Stoppested Verden-festivalen. Biblioteket er åpent og bemannet. Hovedutstillingen «På sporet av reisen» har også gratis inngang. Utstillingen «Mørke spor, jernbanen og 2. verdenskrig» er åpen. Gratis inngang. Åpent 11-17 begge dager.

Smakebit Juni 2017 – JMF015235 – Turisttog på Raumabanen

Raumabanen har helt siden åpningen vært et stor turistmagnet. Kylling bru og vendetunnelen vekker fortsatt oppsikt. NSB satte tidlig opp ekstratog for besøkende fra turistbåter som anløp Åndalsnes. Trafikken var så stor at det snart ble satt opp et restaurantbygg på Bjorli stasjon, hvor de fleste turisttogene hadde en stopp før retur til Åndalsnes. Fortsatt […]