Med forbehold om endringer, avlysninger og nye arrangementer.

FEBRUAR
18.-19. Leke- og byggehelg
20.-24. Vinterferie. Aktiviteter for SFO sendes til skolene.

MARS
4.-5. Leke- og byggehelg
11. Årsmøte Jernbanemuseets venner
18.-19 Leke- og byggehelg
23.-24. Nordisk jernbanemuseumstreff (lukket arrangement)
26. Åpent hus

APRIL
1.-2. Leke- og byggehelg og Løven Lukas feirer 4 år
8.-9. og 11.-12. Førpåskeaktiviteter
13.-17. Påske (museet stengt)
29.-30. Leke- og byggehelg

MAI
8. Oppstart av skoletilbud ved Leikvangen-anlegget
20. MuseumsNatt

JUNI
3.-4. Stoppested Verden
5. Tertittoget starter sesongen
26.-29. Barnehagedager

JULI
1. Minitoget Knertitten kjører daglig fra denne dato

SEPTEMBER
10. Jernbanemuseets dag
30. Stålvogntoget kjører Raumabanen  (med forbehold om at kjøretillatelse er på plass)
30. Leke- og byggehelg

OKTOBER
1. Leke- og byggehelg
9.-13. Høstferie. Aktiviteter for SFO sendes til skolene.
21.-22 Leke- og byggehelg
22. Barnas dag

NOVEMBER
4.-5. Modelljernbanemessen 2017
18.-19 . Leke- og byggehelg

DESEMBER
2.-3. Julehandel-SFO med leke- og byggeaktiviteter

Foto: Stålvogntoget/Øyvind Dølplads. Karéttoget/Øyvind Dølplads.

Rute TERTITTOGET
5. juni – 20. august
3.-4. juli – driftsstans

Øyvind Dølplads